Avelsfilosofi


Avelsfilosofi


Då man arbetar med kattavel brukar man i regel säga att man utgår ifrån tre olika aspekter. Dessa är typ, hälsa och temperament. Målsättningen är naturligtvis att föda upp friska katter, som är väl typade, efterliknar rasstandarden och som har ett härligt temperament. Men ibland behöver man premiera vissa aspekter framför andra.


I min avel kommer jag, liksom många andra uppfödare, fokusera på att bredda avelsbasen. Detta innebär att jag prioriterar att hålla nere inavelsgraden och klonerna i mitt avelsarbete, och jag hör därför till de uppfödare som arbetar med så kallad utparning (outcross). Skälen till att jag valt denna avelsfilosofi är flera. Bland annat ser man en förändring i maine coon-katternas utseende under de senaste decennierna, där katterna får ett mer och mer extremt utseende. Detta är inte bara kosmetiskt, utan leder även till anatomiska förändringar. I förlängningen ser jag risker för rasens hälsa om denna utveckling får fortsätta. På utställningar tenderar man att premiera mer och mer extrem typ, katter som motsvarar en övertydlig rasstandard - men denna förskjutning tar oss också längre och längre ifrån rasens ursprung. För mig är det viktigt att inte tappa bort rasens ursprung i mitt avelsarbete! Och maine coon-katten är en av få naturraser, den stammar från huskattsbestånd med ursprung i Maine USA. Norra Amerika har ett kargt klimat och rasen är väl anpassad för detta, vi får inte glömma våra katters naturliga funktion.


För att lära Dig mer om vad utparning, kloner, Top 5 med mer betyder kan Du läsa på Pawpeds sida om Maine coon!  Där finns mycket matnyttig information, artiklar, stamtavlor osv. Kortfattad information finns även under menyn ”Om Maine Coon” här på hemsidan.

De två flickorna på foto håller i var sin långhårig katt. Bilden är från en tid och region där maine coon katten har sitt ursprung och illustrerar tydligt det karga klimat som denna naturras har anpassat sig till.