Utparning

Utparningsuppfödning sedan 2016

Outcross-breeding since 2016


Utparning


Följande text är hämtad från S*Dagdrivarn,

mer finns att läsa på Pawpeds sida om utparning


"När vi pratar Maine Coon så pratas det en del om kloner och foundation, men också ordet utparning kommer in då och då. Vad är då utparning för något?


För att med rätta kallas utparning måste en katt uppfylla minst ett av följande kriterier:


  •         50% eller mindre av topp fem-katterna (genomsnittet är 65-70%) eller
  •         35% eller mindre av topp tre-katterna (genomsnittet är 50-55%) eller
  •         25% eller mindre av topp två-katterna (genomsnittet är 35-40%) eller
  •         20% eller mindre av klonerna (genomsnittet är 30-35%)


Observera att utparning inte är detsamma som foundation, en katt kan räknas till utparningskatterna utan att för den sakens skull vara foundation."


Copyright @ All Rights Reserved

Sideshow 2016-2020