In Memoriam

Utparningsuppfödning sedan 2016

Outcross-breeding since 2016

Madinina 3 veckor, Foto Céline Cornet
Madinina 9 veckor, Foto Céline Cornet
Madinina 5 månader och nyinflyttad
Madinina 7 månader
Madinina 7 månader
Madinina 10 månader
Madinina 10 månader
Madinina 2 år
Madinina 3 år
Madinina 3 år

FR*Madinina de Féeline Garden

"Madinina"

2016-04-06 - 2019-10-26

Kloner

8.79%

Top 2

12.5%

Top 3

18.5%

Top 5

24.8%

Inavel 5e gen

0%

Inavel 10e gen

0.105%

Fullständig inavelsgrad

1.13%

HCM-ultraljud

Normal

2017-04-09


Normal

2018-03-18


Normal

2019-04-08

HD

N/N

2017-04-09

PL

N/N

2018-07-21
HCM1 DNA

N/N


PK-Def. DNA

N/N


SMA DNA

N/N


Madinina kom som import från Frankrike, en underbart rolig fröken med svartsköldpaddsilvertabby (EMS fs 22) mönster och F5.


Madi var en trevligt typad hona med gamla amerikanska och kanadensiska linjer bakom sig, en väldigt intressant stamtavla med låg inavelsgrad och låga kloner. Hon fick sin första kull 2017, hennes andra kull kom med kejsarsnitt i oktober 2019. Efter kejsarsnittet repade sig inte Madi som hon borde, hon blev inlagd och gick sedan bort på veterinärkliniken. Obduktionen visade att Madi gick bort till följd av hjärtsvikt, men där fanns inga tecken på HCM. Då det inte fastställdes någon diagnos, mer än hjärtsvikten, går det heller inte att uttala sig om ärftligheten eller genetiken bakom. Bara att det i dagsläget inte gått att bekräfta att det skulle röra sig om en genetiskt ärftlig sjukdom.


Madi har lämnat ett stort tomrum och är oerhört saknad här. Hon togs ifrån oss alldeles för ung och en lika stor personlighet som Madis har nog sällan skådats.

Copyright @ All Rights Reserved

Sideshow 2016-2020